Преводи со висок квалитет за сите бизнис сектори

 
 
 
 
Orion_glasses
 

За нас

 
ЛИНГВАНЕТ ДООЕЛ е преведувачка агенција која нуди преводи со постојан и висок квалитет. Настојуваме да го задржиме професионализмот во секое време, дури и кога се соочуваме со многу куси рокови. Нудиме преводи од и на сите светски јазици од искусни преведувачи, а доколку сме во можност бираме и преведувач чиј мајчин јазик е целниот јазик на кој се преведува.
Сите преводи се проверуваат пред да бидат испратени до клиентот.
 
Сите преводи се проверуваат пред да бидат испратени до клиентот.
 
 
 

професионална преведувачка агенција

 
Брз и квалитетен превод
 

 
 
 
Orion_glasses
 

Услуги

 

Судски преводи

 
Ние сме овластени судски преведувачи (преведувачи со завршен Филолошки факултет и положен испит за овластен судски преведувач во Министерството за правда на РМ) со долгогодишно искуство и опширно познавање на соодветната научна и стручна терминологија.
При извршување на преведувачките услуги се придржуваме до принципите на доверливост во однос на Вашите лични податоци и податоците за Вашата компанија.
Доколку е потребно преводот да биде нотаризиран, го испраќаме до надлежен нотар и истиот го нотаризираме

 
 
 

Дел од нашите клиенти

 
 
 
Адвокат
Владимир Зафировски
 

 
 
 
Адвокат
Роза Михајловска
 

 
 
 
Адвокат
Слаѓана Серафимова
 

 
 
 
Адвокатско друштво
Никола Додевски
 

 
 
 
Адвокатска канцеларија
Марковски